Korup Sø                                                    Retur GeologiDa Korup Sø var en sø

Korup Sø lægger i dag jord til frugtbar ager. Korup Sø blev imidlertid tørlagt i 1880 i forbindelse med afvandingen af Kolindsund. I dag holdes vandstanden kunstigt nede ved pumper og dræn.Korup Sø ligger på kanten af Tirstrup Hedeslette. Søen ligger sydøst for Kolindsund. Mens Kolindsund er dannet ved smeltevands- og vandløbserosion i slutningen af Weichsel Istiden og i tiden lige herefter, er lavningen som tidligere var oversvømmet af Korup Sø, dannet som et resultat af smeltningen af dødis i Tirstrup Hedeslettens sydlige del.

For omkring 8.000 år siden var klimaet blevet mærkbart varmere. Såvel den lavtliggende Kolindsund som Korup Sø blev oversvømmet af Stenalderhavet som følge af den bratte stigning i havet, der fandt sted i takt med, at de store ismasser i Skandinavien endelig smeltede. Den langstrakte Kolindsunddal med forbindelse til Korup Sø blev omdannet til et sund, der havde forbindelse helt ind til Randers Fjord. Herved blev det nordlige Djursland adskilt fra Jylland. I takt med at den efterfølgende landhævning satte ind, blev forbindelsen til havet med tiden afsnøret, hvilket betød, at det tidligere sund blev omdannet til en sø, hvis vand med tiden stadig blev mere ferskt.

Aflejringerne i Korup Sø består af en over 10 meter tyk lagfølge af såvel marine som ferskvandsaflejringer. Disse aflejringer afspejler tilsammen forskydningen mellem land og hav fra den seneste del af istiden frem til 3.000 år før nu. Aflejringerne er nøje undersøgt og har bidraget med vigtige oplysninger til belysningen af vegetationens indvandring og udvikling efter istiden.

For yderligere beskrivelse af Korup Sø: Korup_Soe.pdf

Værdi
Korup Sø er af stor forskningsmæssig værdi til belysning af vegetationens og klimaets udvikling efter istiden. Interesseområdet er en klassisk geologisk lokalitet, der tidligt i 1940-erne var en nøglelokalitet for studier af vegetationens indvandring i Sen og Postglacial tid. Lokalitetens aflejringer udgør således i dag en vigtig reference for disse undersøgelser.

Tilgængelighed
Området er delvist tilgængeligt via offentlige veje.

Foldere, udstillinger, links, m.m.
Se også det geologiske interesseområde Kolindsund

Århus Amt har udgivet folderen: ”Tur Grenå nord og Kolindsund”. Folderen kan downloades HER

Administrative forhold
Området er i privat eje.

Litteratur