Tilbage til linkliste     Tilbage til forside     Vandreture

 

Stien starter ved amtsvejen Ebeltoft- Feldballe lige oven for Ulstrupbakken. Vandreturen går i en bue til de gamle fredede bøge ved resterne af hulvejen til Ulstrup Kro ved det gamle vadested. Turen går forbi den gamle fredede vandmølle, som er åben for besøg. Øst for møllen er der langs Ulstrup Å et meget spændende og righoldigt biotopsmønster, hvor den fugtige og løvrige skovdal møder eng og den tørre nåleskov på toppen af bakkerne. Området er udlagt som naturskov og er kendt som en god ynglefuglelokalitet.

Længde: 1,5 km

Tilgængelighed

Barnevogne: Nej

Kørestole: Nej

Kørestole med ledsager: Nej

Gangbesværede: Nej

Svagtseende: Nej

Handicaptoilet: Nej