Poskær Stendysse

4 store energibaner i nord, sød, øst, vest som strømmer over hele landed. Sammen med 8 mindre energilinier bildede alt stort vågnhjul. 
Men lyseblått sky var over Templet, der gikk kvindene og fødde barn og de gamle forladte verden. 11/6 -97 Erla Stefansdottir

Tilbage til forside

Poskær stendysse er den mest afbildede stendysse i landet. Den er brugt på utallige turistbrochurer og til så forskellige ting som pengesedler, nationalsocialistisk propaganda, 
og brochurer imod atomkraft. 
For en nærmere beskrivelse, se bøgerne ”Poskær Stendysse” og ”Det Mystiske Danmark II”. 
For Erla betyder den gule farve at det er kraft og energi fra samme dimension som sjælen kommer fra. Den gule farve i sjælsauraen betyder visdom og kærlighed. Set oppefra er der tolv linier der krydser hinanden i stenkredsen, en gul cirkel der hvor stenene står, og en udenom igen med en radius på 6-700 meter.

Stedet har været brugt af forskellige kulturer i mange tusinde år. De første brugte stedet på grund af den gule energi og dens skabende potentiale. Senere er der kom et folk af små brune mennesker, 140 cm høje med lændeklæde og pandebånd. 
De satte stenringen. Der har i alt været 24 sten – så det passede med de tolv krydsende linier. Hver sten har en polarisering som passer med liniens polarisation. Formålet har været dobbelt, dels at markere stedet som helligt, dels at forstærke kraften. En endnu senere kultur har bygget dyssen og benyttet den til døds og fødselsritualer. 
John Burke fortæller i "Seed of Knowledge, Stone of Plenty" at disse stenkamre findes overalt på kloden. Arkæologerne har kædet byggetidspunktet sammen med misvækst og hungersnød. Han fortæller at stenkamrene er placeret på steder med forhøjet elektrisk og magnetisk aktivitet og at materialerne (stenene) er valgt så de forstærker denne forhøjede effekt. Placeres frø inde i kammeret i et døgn forøges udbyttet med 30% og planterne bliver mere hårdføre! (se i øvrigt US Patent 5740627 for en metode til at gøre det med apperater)
Topstenens anden ”halvdel” på 15 tons er brugt på Agridyssen 5 km længere mod nord.
Kaare Heistein Sørensen

Tegning som Erla Stefansdottir lavede af Energivæsenerne Tilbage til galleri